heey! beynim nasılsın?


Derin Beyin eğitimini öğrenim hayatı boyunca düzenli olarak alan öğrenciler, eğitim alanında ihtiyacı olan dikkat, algı ve konsantrasyon ve odaklanma becerilerini en üst seviyeye çıkarır.


Okul hayatının yaratabileceği yoğun stres ortamından uzaklaşarak beyni öğrenmeye hazır hale getirir. Hızlı ve etkin öğrenmenin yolu beynin her iki lobunun etkin ve dengeli kullanımıdır.


 • blog image

. Eğitimde her iki lobun kullanımını beyin kapasitesinin iki kat değil kat kat artmasına yol açar. Bu egzersizlerde oynanan oyunlar ile beynin her iki lobuda etkin hale getirilir ve egzersizler sonucu beyinde sinaps bağlantılarının sayısı artar. Bu da öğrencilere karşılaştığı soruları daha iyi anlama odaklanma doğru ve hızlı karar verme yetisini kazandırır.


Böylece sanat, yaratıcılık ve hayal gücü yetileri gelişirken mantıklı, doğru ve hızlı karar verebilme becerileri de gelişir. Derin beyin eğitimi ile öğrencilerde hafıza ve uzun süreli bellek gelişimi görülür. Uyaran ile bilgilerin daha doğru ve daha kısa bir sürede akla gelmesi sağlanır. Bu da öğrencilerin sınavlarda olan başarılarının artmasını sağlar. Egzersizlerimizin bir diğer önemli amacı da öğrencilerdeki öz güven duygusunu geliştirmektir. Çünkü öz güveni olmayan bir bireyin başarılı olması mümkün değildir


Fakat kendisinin farkında olmayan bireyin mutlu ve sosyal yaşantısında yeterli olması beklenemez. Bu nedenle Derin Beyin egzersizlerinin amacı, hem akademik başarıyı arttırmak hem de farkındalık düzeyi gelişmiş mutlu insanlar yetiştirmektir. Derin beyin egzersizleri ile öğrencilerimizin çoğunda büyük problem yaratan sınav kaygısı, dikkatsizlik, odaklanamama sorunlarını ortadan kalkar. Okuluna severek giden, mutlu , sosyal ve akademik başarısı yüksek öğrenci yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.


KAZANIMLAR


 • Dikkat ve konsantrasyon gelişimi
 • Hata yapma oranında azalma
 • Sınavlarda soruları daha hızlı okuma, kolay anlayıp yorumlama ve çözme becerisinde gelişim
 • Sınav başarısında artış. Özellikle Lgs, Lys gibi sınavlarda farklı testlere geçişi hızlandırma
 • Farklı bilgileri bir arada algılama ve uyarlamada gelişme
 • Hafızada bulunan bilgilere daha hızlı ulaşma.
 • Problem çözme becerilerinde gelişim
 • Algı dikkat ve konsantrasyon ve odaklanmada fark yaratacak gelişim
 • Etkili ve hızlı okuma ve yazma gelişimi
 • Bağımsız ve güçlü bir anlama yeteneği
 • Kendini ifade etme hızında artış.
 • Sınav kaygısı ve strese karşı dayanıklılık
 • Algı düzeyinde artış
 • Sağ ve Sol göz kaslarının kuvvetinde artış

Eğitimlerimiz